Ca l'Isidret - Exhibition
Aleix PlademuntCa l'Isidret - Exhibition
Aleix Plademunt


Photoforum PasquArt
Biel, Switzerland
May 2018

A finals de 2017, Danaé Panchaud, directora del Photoforum Pasquart de Biel a Suïssa, ens va proposar fer una exposició sobre el treball de Ca l’Isidret. Després de donar-hi moltes voltes, vam oferir una exposició a partir de les fotografies que faríem en una estada de deu dies a la ciutat de Biel mateixa. Danaé Panchaud va acceptar la proposta de bon grat i el mes de maig de 2018 vam viatjar a Biel per fer les fotos en qüestió. Després d’uns primers dies de certa incertesa i desorientació, vam aconseguir treballar sota la idea d’un possible títol: “Fotografies del país més ric del món”, un títol que, després, no va ser acceptat per a l’exposició, que va acabar anomenant-se, simplement, “Ca l’Isidret”.

At the end of 2017, Danaé Panchaud, director of the Photoforum Pasquart in Biel, Switzerland, gave us the opportunity to do an exhibition on the work of Ca l’Isidret.After much thought, we proposed an exhibition based on the photographs that we would take during a ten-day stay in the city of Biel itself. Danaé Panchaud gladly accepted the proposal and in May 2018 we traveled to Biel to take the photos. After the first few days of some uncertainty and disorientation, we managed to work under the idea of a possible title: "Photographs of the wealthiest country in the world", a title that, later, was not accepted for the exhibition, which ended up being called simply "Ca l'Isidret".

(Text: calisidret.cat)Aleix Plademunt

aleixplademunt.com

(Related Projects)