La Borda habitatge cooperatiu
Lacol


La Borda habitatge cooperatiu
Lacol


La cooperativa d’habitatges La Borda és una promoció auto-organitzada per les seves usuàries per accedir a un habitatge digne, no especulatiu i que posi en el centre el seu valor d’ús, a través d’una estructura col·lectiva.  La idea d’una cooperativa d’habitatges neix el 2012 com un projecte més de Can Batlló impulsat per la comunitat en el procés de recuperació del recinte industrial,  i del teixit veïnal i cooperatiu del barri de sants.

El projecte s’emplaça en un solar (HPO) cedit per l’ajuntament a 75 anys al carrer Constitució, situat en una posició limítrofa del recinte industrial de Can Batlló amb façana a la trama històrica del barri de la Bordeta.

Són tres els principis fonamentals i transversals del projecte,


(1) re-definir el programa de l’habitatge col·lectiu

El programa de l’edifici planteja 28 habitatges (40, 60 i 75m²) i espais comunitaris que permeten estirar el fet d’habitar des l’espai privat a l’espai públic per potenciar la vida comunitària i veïnal. Aquests espais són: cuina-menjador, bugaderia, espai polivalent, espai per convidats, espai de salut i cures, magatzem per plantes, i espais exteriors i semi-exteriors com el pati i els terrats. Tots ells articulats al voltant d’un pati central, un gran espai de relació que recorda a les “corrales”, una tipologia d’habitatge popular del centre i el sud de la península.


(2) sostenibilitat i qualitat ambiental

L’objectiu ha estat construir l’edifici amb el menor impacte ambiental, tant en l’obra com en la seva vida útil, i sobretot, aconseguir el confort en els habitatges amb el mínim consum per reduir els costos globals d’accés a l’habitatge i eliminar la possibilitat de pobresa energètica entre les usuàries.  Partim del convenciment que la millor estratègia és reduir  la demanda inicial de tots els vectors ambientals de l’edifici (energia, aigua, materials i residus), especialment a nivell energètic, on prioritzarem les estratègies passives per aconseguir el màxim aprofitament dels recursos existents.


(3) participació de les usuàries

L’auto-promoció i la posterior gestió col·lectiva implica que la participació de les futures usuàries en el procés (disseny, construcció i ús) sigui la variable més important i diferencial del projecte, generant una oportunitat per a conèixer i projectar amb elles i les seves necessitats concretes.

Durant el disseny, la participació s’ha articulat mitjançant la comissió d’arquitectura, que va ser el vincle entre l’equip tècnic i l’assemblea general, i l’encarregada de preparar els tallers d’arquitectura. S’han realitzat tallers d’imaginari, programa, estratègies de projecte, estratègies ambientals, tipologia, sessions per a la validació de l’avantprojecte i sessions de detall d’elements concrets del projecte.

Crèdits de les imatges: Lacol i Lluc Miralles


Lacol

lacol.coop

(Related Projects)